Nyhedsbrev
Servicemål

Servicemål

Køventetid

Køventetiden defineres som den tid der går, fra kunden tager et nummer til kunden får kontakt til apotekspersonalet ved at nummeret bliver kaldt op.

 

Det er apotekets mål at:

  • den gennemsnitlige ventetid er under 5 minutter
  • mindre end 5 % af kunderne venter mere end 10 minutter.

 

Faglig rådgivning og information

Det er apotekets mål at:

  • mindst 90% af kunderne modtager tilbud om rådgivning ved salg af alle produkter. Kunderne skal opleve relevant behovstilpasset rådgivning om lægemiddelbehandling, sundhed, forebyggelse og egenomsorg. Servicemålet tager afsæt i den lovmæssige informationspligt og sektorkrav til skrankerådgivning.

 

Fejludleveringer

Fejludleveringer er fejl i forbindelse receptekspedition, hvor lægemidlet er udleveret til kunden.

 

Det er apotekets mål at:

  • der højst må være 0,02% fejludleveringer pr. år i forhold til antal ordinationer

 

Leveringsgrad

Leveringsgraden angiver i hvor høj grad apoteket er i stand til at opfylde kundernes behov for receptordinerede lægemidler i forhold til antal forespørgsler/bestillinger.

 

Det er apotekets mål at:

  • leveringsgraden for receptordinerede lægemidler i forhold til totalt antal ordinationer skal være mindst 98% i gennemsnit.

 

Betjening af handicappede

Apoteket forsøger at tage hensyn til handicappede kunder. Der findes handicapparkering direkte uden for apoteket på stationspladsen samt i P-kælderen i centret ved filialen. Både apoteket og filialen ligger i gadeplan med handicapvenlige indgangspartier. Der er således direkte adgang for dårligt gående og handicappede, som anvender kørestol eller lignende. Kunder, der af andre årsager ikke kan komme ind på apoteket, kan kontakte apoteket telefonisk, hvorefter medicin eller andre apotekervarer kan bringes ud med bud.

 

Fejl ifm. udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosisdispensering

Doseringskort udarbejdes til kunder, som får dosisdispenseret medicin.

 

Det er apotekets mål at:

  • der højst er 0,01% fejl pr. år i forhold til antal ordinationer i forbindelse med udarbejdelse og ajourføring af doseringskort til dosisdispensering.

 

Offentliggørelse af servicemål

Apoteket offentliggør servicemål på apotekets hjemmeside samt i fysisk form i filialen og på hovedapoteket (hænger fremme i butikken).

 

Reference

Bekendtgørelse om servicemål for apotekers distributionsopgaver og faglige rådgivning og information. Lægemiddelstyrelsen. BEK nr. 1235 af 17.12.2002.

 

Se vores opdateret servicemål her:

https://www.lyngbyapotek.dk/media/5601/lyngby-loeve-apotek-servicemaal.pdf

 

Dine oplysninger